مرحله جدید مبارزات اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی

 وی گفت: تعداد زیادی از زند،ان تصمیم گرفته اند عصر امروز پس از ،وج از بخش‌های زندان در حیاط آن دست به تحصن بزنند.

از سوی دیگر، امروز پنجشنبه ده ها تن از شهرک نشینان با حمایت نیروهای نظامی وپلیس رژیم صهیونیستی، اقدام به یورش به مسجد ،صی و هتک حرمت این مکان مقدس مسلمانان ،د.
به گزارش اداره اوقاف اسلامی بیت المقدس شهرک نشینان به صورت گروهی از دروازه مغاربه در مسیر باب السیلسیله به ،صی یورش بردند.
مسلمانان بیت المقدس برای مق، با این رویکرد تکرارشونده صهیونیست ها با هدف تغییر هویت اسلامی –مسیحی این مکان مقدس، از عموم دعوت ،د برای زیارت و ادای نماز به این مسجد بیایند .
این فراخوان ها در حالی صورت می گیرد که گروه های موسوم به “هواداران معبد” هزاران نفر از ،اصر خود را برای حمله گسترده به مسجد ،صی فرا خوانده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84866119/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

امروز پنجشنبه دادگاه عفررژیم صهیونیستی تصمیم به تمدید بازداشت شیخ بسام السعدی رهبر جنبش جهاد اسلامی تا یکشنبه آینده گرفت.
این دادگاه اعلام کرد: این قرار تمدید برای تکمیل تحقیقات و ارائه کیفرخواست علیه وی صورت می گیرد.
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز بازداشت السعدی را ۵ روز تمدید کرده بود.
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی حدود یک ماه پیش با یورش به منزل مس، شیخ السعدی اقدام به بازداشت وی ،د که همین امر باعث شد گردان های قدس، شاخه نظامی،جهاد اسلامی، فراخوان اعتراض و بسیج عمومی در این راستا  بدهد.

تمدید قرار بازداشت شیخ بسام السعدی رهبر جنبش جهاد

 هتک حرمت مسجد،صی توسط شهرک نشینان صهیونیست